Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY


W Polsce jest około 900 tys. osób uzależnionych od alkoholu


Jakie są objawy alkoholizmu?

Rozpoznanie opiera się na analizie objawów. Pacjenci bardzo często bagatelizują objawy, wynajdują powody do napicie się alkoholu. Przedstawiają mnóstwo argumentów o konieczności „zrelaksowania się”. Innymi powodami do spożycia alkoholu jest potrzeba wypoczęcia, odreagowania stresów, napięcia w relacji z otoczenie, dodanie sobie odwagi, jako środek nasenny. Osoba uzależniona nie identyfikuje się jako osoba mająca problem alkoholowy.

W ich mniemaniu są inne osoby, które:

 • przecież inni więcej piją
 • oni zawsze stoją pod sklepem i piją
 • alkoholik jest brudny, nieogolony i od rana stoi pod budką z piwem
 • ja spożywam tylko szlachetne alkohole a „oni” piją denaturat
 • alkoholik nie pracuje i nie daje żonie pieniędzy, nie dba o rodzinę
 • i wiele wiele innych

Ten „jedynie słuszny” obraz zaniedbanego wiecznie pijanego alkoholika dla osoby uzależnionej jest usprawiedliwieniem dla ciągłego spożywania alkoholu. Dla tego uzależniony widzi, że nie spełniając wytyczonych przez siebie kryteriów choroby alkoholowej z automatu wyklucza się z grupy uzależnionych dając sobie przyzwolenie na dalsze picie.

Alkoholik na początku jest w stanie utrzymać pracę, relacje z otoczeniem, z rodziną. Jednak z czasem pojawiają się konflikty, które uniemożliwiają pracę w danym miejscu, pierwsze konflikty z prawem np. utrata prawa jazdy, kolegium, dozór kuratorski itp. Fakt potrzeby napicia się alkoholu zaczyna dominować nad wszystkimi aspektami życia doprowadzając do destrukcji na wszystkich poziomach życia rodzinnego i zawodowego stając się jedynym celem w życiu.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce kryteriami ICD-10 uzależnienie rozpoznaje się wtedy, gdy spełnione są co najmniej 3 spośród następujących kryteriów:

 • silne pragnienie lub poczucie przymusu zażywania substancji
 • trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z jej przyjmowaniem
 • fizjologiczne objawy stanu odstawienia charakterystyczne dla danej substancji (zespół abstynencyjny) i/lub przyjmowanie tej samej lub podobnej substancji w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych
 • stwierdzenie objawów tolerancji (aby osiągnąć efekt upojenia, osoba uzależniona potrzebuje coraz większej ilości alkoholu, a ilość alkoholu niebezpieczna dla zdrowia osób bez problemu alkoholowego może być stosunkowo dobrze tolerowana)
 • zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększenie ilości czasu koniecznego do zdobycia substancji, jej przyjmowania lub do usuwania skutków jej działania
 • spożywanie alkoholu mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw.

Uzależnienie od alkoholu zwane jest także jako „choroba zaprzeczeń”

Chory jak i rodzina długo zaprzeczają faktowi, że człowiek ma problem alkoholowy. Rzadko kiedy chory zaczyna nagle spożywać duże ilości alkoholu. Najczęściej zaczyna się od niewielkich ilości. Ilość okazji zaczyna się mnożyć. W końcu najlepszą okazją jest brak okazji. Wpadanie w tzw. ciągi alkoholowe jest coraz częstsze, pozwalają na uniknięcie tzw. zespołu odstawiennego, co prowadzi do utraty samokrytyki i trzeźwej oceny sytuacji.


„Doktorze ja jak chce to nie pije”

„Doktorze ja nie mam problemu, inni mają problem”

„Ja nie jestem uzależniony. Potrafię nie pić przez 3 dni”

„Doktorze, ja nie piję za granicą, więc jak wróciłem do Polski musiałem się napić” (pacjent w 3- tygodniowym ciągu)

„Mój syn nie jest uzależniony on tylko lubi się napić”

„Mąż dziś się źle czuje- zadzwonię do szefa, że jest chory”

„To nie delirium, zimno mi albo coś mi zaszkodziło na pewno to nie alkohol”

„Niech inni się leczą, ja nie muszę”

I wiele innych przykładów.

Niepokojącymi objawami jest spożywanie alkoholu w samotności, w coraz większych ilościach niż się zaplanowało, „luki w pamięci”, reagowanie agresją na wszelakie uwagi dotyczące spożywanie alkoholu, minimalizowanie ilości wypijanego alkoholu, negowanie jego negatywnych skutków mimo ewidentnych szkód dla zdrowia (np. zaostrzenie choroby wątroby, zaburzenia snu, bóle brzucha, nudności wymioty, nadciśnienie tętnicze, nasilenie chorób psychicznych itp.). Uzależniony zaczyna prowadzić auto lub przychodzić do pracy pod wpływem alkoholu.

Meditus
Leczenie alkoholizmu Lublin