Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY


Według potwierdzonych naukowo opinii nadmiar alkoholu, spożytego w młodości, odpowiada za zmiany w mózgu. Spożywanie substancji wysokoprocentowych w niekontrolowanych ilościach, negatywnie wpływa na organizm człowieka, w każdym wieku. Niestety, takie zachowanie, najwięcej szkód wyrządza w przypadku osób bardzo młodych.  Alkohol uszkadza dwie bardzo ważne części w mózgu nastolatka, które są szczególnie wrażliwe na działanie napojów wyskokowych. Może to spowodować nieodwracalne zmiany w mózgu, które mogą wpływać na późniejszą zdolność do podejmowania decyzji, powodować liczne zaburzenia osobowości, upośledzać pamięć oraz obniżać zdolność uczenia się. Dokładną analizą tego problemu zajęto się dopiero w latach 70 – tych, ubiegłego wieku. Naukowcy przebadali wówczas dorosłe osoby, które w młodości notorycznie się upijały, a swoją przygodę z alkoholem rozpoczęły przed ukończeniem 18 roku życia. Wyniki badań były szokujące. Udowodniono, że alkohol może poważnie uszkodzić rozwijający się mózg. Zmiany pojawiają się stosunkowo szybko, zazwyczaj po kilku – kilkunastu miesiącach spożywania napojów wysokoprocentowych. Mózg w fazie rozwoju podlega nieustannym zmianom. Trwają one do około 20 roku życia. Największym przekształceniom podlegają synapsy, łączące wszystkie neurony. W procesie dojrzewania, stają się one bardziej złożone i pracują coraz efektywniej.


Nadmiar alkoholu, spożytego w młodości, odpowiada za zmiany w mózgu – jakie obszary uszkadzają substancje wyskokowe?

Badania wskazują, że nadużywanie substancji wysokoprocentowych, w czasie rozwoju mózgu, może zatrzymać lub zupełnie zmienić ten proces. Wiąże się to z potencjalnymi uszkodzeniami mózgu, których stopień można ocenić poprzez badanie tomograficzne głowy lub elektroencefalograficzne. Jedną z głównych części mózgu nastolatka, na którą destrukcyjnie wpływa każda ilość alkoholu, jest  hipokamp. To niewielki obszar w kształcie konika morskiego, głęboko osadzony w strukturze mózgu. Jest on odpowiedzialny za zdolność uczenia się oraz krótkotrwałą pamięć. Napoje wyskokowe, spożywane w młodości, mogą uszkadzać, a nawet niszczyć komórki, tworzące hipokamp, ​​dlatego też wielu alkoholików, doświadcza w życiu dorosłym, efektu posiadania mglistych wspomnień lub „zamroczeń", podczas których przeżywają oni stany, podobne do marzeń sennych. Uszkodzony hipokamp upośledza zdolność do zapamiętywania bieżących zdarzeń czy aktualnych informacji. Napoje wysokoprocentowe, spożywane w okresie młodości, mają wpływ na stan przedczołowej kory mózgowej.  Jest ona odpowiedzialna za racjonalne myślenie, planowanie, osobowość, kontrolę impulsów oraz zdolności językowe. Osobę, która, jako nastolatek, stosowała substancje wysokoprocentowe, mogą cechować się zbyt gwałtownymi reakcje, irracjonalne zachowanie, nieumiejętność podejmowania właściwych decyzji, błędna ocena sytuacji czy wybuchy gniewu oraz wpadanie, w niczym nieuzasadniony, stan euforii.

Nałóg alkoholowy może dotyczyć osób w każdym wieku. Skuteczną metodą walki z nim jest farmakoterapia. Leczenie specyfikiem o nazwie Naltrexone pozwala na pozostanie w trzeźwości oraz porzucenie obsesyjnej myśli o notorycznym spożywaniu napojów wyskokowych, bez względu na okoliczności.