Palimpsest alkoholowy

Nadużywanie alkoholu skutkuje wystąpieniem szeregu zaburzeń psychicznym, z których jednym z najczęstszych jest, tak zwany palimpsest alkoholowy. Palimpsest jest specyficznym zakłóceniem pamięci, charakterystycznym dla osób, które nałogowo spożywają napoje wysokoprocentowe. Przejawia się w postaci braku zdolności do odtworzenia fragmentów zdarzeń, epizodów, czy konkretnych szczegółów, które wydarzały się w czasie spożywania alkoholu. Osoba, dotknięta tym schorzeniem, najczęściej nie pamięta wydarzeń, podczas których znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego. Palimpsesty to pierwszy sygnał ostrzegawczy, który świadczy o poważnym nadużywaniu napojów alkoholowych. Amnestyczne formy zatrucia alkoholowego zdarzają się u osób, które jednorazowo dostarczają do organizmu duże dawki alkoholu. Palimpsesty ujawniają się w początkowej fazie alkoholizmu i trwają do ostatniego stadium uzależnienia od napojów wyskokowych. Termin ten został zaczerpnięty z badań psychiatrycznych oraz kryminologicznych. Pierwszy raz został użyty przez H. Lombrozo, w odniesieniu do ciężkich przestępstw, które były dokonywane po spożyciu alkoholu. Więźniowie nie pamiętali zdarzeń, które miały miejsce podczas trwania palimpsestów. Byli zszokowani tym, iż dokonywali wówczas zbrodni czy innych czynów karalnych. Palimpsesty uznano za zaburzenie psychiczne dopiero w 1901 roku. Zostały opisane w dokładnym studium, traktującym na temat alkoholizmu autorstwa niejakiego K. Bonhoeffera.

Palimpsest alkoholowy – geneza i skutki

C2H5OH uważany jest za głównego sprawcę uszkodzenia mózgu u osób, nadużywających napojów wysokoprocentowych. Zatrucie alkoholowe niszczy nie tylko ważne narządy, jak wątroba, serce czy nerki, ale również uszkadza wiele ośrodków w mózgu. Stąd też pojawia się brak koordynacji ruchowej, problemy z mówieniem i poruszaniem się, a także zaniki pamięci - tzw. poalkoholowe luki lub zamroczenie alkoholowe. Palimpsest pojawia się na każdym etapie picia. Dotyczy on, zarówno osób z dużą tolerancją na alkohol, jak i tych z tak zwaną „słabą głową". Spożywanie alkoholu w nadmiarze prowadzi do utraty świadomości i braku kontroli nad swoimi odruchami. Osoba taka nie jest w stanie zapanować nad swoim ciałem i umysłem. Nie pamięta ona, jakich czynów dopuściła się w czasie trwania palimpsestu. Bywa, iż są to działania przestępcze, jak również wykonywanie czynności, których dany alkoholik nie miałby odwagi dokonać, będąc w stanie trzeźwości – obnażanie się, uprawianie przypadkowego seksu w miejscach publicznych czy nawet okaleczenie swojego ciała. Pojawienie się palimpsestów i innych zaburzeń neurologicznych, dowodzi, iż w mózgu alkoholika następuje śmierć komórek mózgowych, zostaje zaburzona migracja neuronów oraz uszkodzone zostaje ciało modzelowate, móżdżek, zwoje podstawy, podwzgórze mózgowe oraz płaty czołowe.

Bez względu na stadium alkoholizmu warto skorzystać z dostępnych form leczenia uzależnienia od napojów wysokoprocentowych. Dobre redukaty daje farmakoterapia w oparciu o zastosowanie leku o nazwie Naltrexone. To metoda leczenia, która może pomóc w wyjściu z nałogu i utrzymaniu stanu trzeźwości.

PL   /   EN   /   DE   /   RU   /   UA