Wpływ alkoholu na nienarodzone dziecko

Według badań przeprowadzonych przez PARPA wpływ alkoholu na nienarodzone dziecko jest bardzo negatywny i niesie za sobą poważne konsekwencje. Nadużywanie alkoholu w ciąży rzutuje na zdrowie i życie, rozwijającego się w łonie matki, płodu. Zdaniem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co trzecia Polka, która jest w ciąży, spożywa alkohol. Najwięcej piją matki w wieku 18 - 40 lat. Niegdyś panowało błędne przekonanie, iż jedno piwo czy kieliszek słabego wina nie zaszkodzi płodowi, a wręcz przeciwnie, pomoże w leczeniu niedokrwistości czy podniesie niskie ciśnienie u spodziewającej się dziecka kobiety. Obecnie jednoznacznie dowiedziono, iż jakakolwiek ilość alkoholu, spożywanego w ciąży jest groźna dla zdrowia i życia rozwijającego się płodu. Nie istnieje tak zwana bezpieczna konsumpcja alkoholu w ciąży. Alkohol, jako używka, jest uznawany za najbardziej teratogenny czynnik, który może doprowadzić do poważnego uszkodzenia płodu. Spożywanie jakichkolwiek napojów wysokoprocentowych skutkuje negatywnym oddziaływaniem na płód oraz może utrzymywać się przez dalsze życie nowonarodzonego człowieka.
Przenikanie alkoholu przez łożysko, powoduje, iż w organizmie płodu zaczynają powstawać patologiczne zmiany - m.in. wady wrodzone czy zaburzenia rozwojowe. Nowonarodzone dziecko może posiadać uszkodzenia w obrębie mózgu, serca, wątroby czy nerek. Pojawia się także upośledzenie umysłowe.

Negatywny wpływ alkoholu na nienarodzone dziecko, znany już od starożytności

Już w czasach starożytnych, Kartagińczycy konsekwentnie zakazywali ciężarnym kobietom spożywania alkoholu. Ostrzeżenie przed zgubnym wpływem napojów wyskokowych na nienarodzone dziecko znajdziemy także na kartach Biblii. W 1726 roku dr John Friend uznał, iż spożywanie napojów wysokoprocentowych przez kobiety w ciąży skutkuje urodzeniem chorego i słabego dziecka. W badaniach z 1968 i 1973 roku, po raz pierwszy zdefiniowano zespół FAS, który objawiał się m.in. widocznym dymorfizmem twarzy u nowonarodzonych dzieci, których matki spożywały alkohol. Zespół ten objawia się również poprzez:


  • uszkodzenie mózgu, które skutkuje upośledzeniem w stopniu od umiarkowanego po ciężki,
  • zaburzeniami rozwojowymi,
  • wadami wrodzonymi – fizycznymi lub wewnątrz narządowymi,
  • stężeniem alkoholu we krwi nowonarodzonego dziecka.Alkohol bez problemu przenika przez łożysko, podobnie, jak inne substancje toksyczne - narkotyki, leki itp. Płód, z racji braku odpowiednio wykształconej wątroby, nie potrafi szybko metabolizować napoju wysokoprocentowego i tego powodu wchłania nagromadzone toksyny. Napoje wyskokowe wpływają na substancję szarą w mózgu płodu oraz trafiają do każdej tkanki, która zawiera wodę. Alkohol sieje największe spustoszenie w organizmie płodu, pomiędzy 1 a 8 tygodniem ciąży. Dochodzi wówczas do nieodwracalnych zmian w mózgu nienarodzonego dziecka.

Bez względu na to, czy przyszła matka pije okazjonalnie, czy też spożywa alkohol regularnie, swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zagraża życiu i zdrowiu nienarodzonego dziecka. Dla kobiet, które są uzależnione od alkoholu, a pragną w przyszłości zostać matkami, metodą na porzucenie nałogu jest terapia farmakologiczna lekiem o nazwie Naltrexone. Daje one dobre rezultaty i pomaga utrzymać abstynencję.

PL   /   EN   /   DE   /   RU   /   UA