Zmiany stany psychicznego po terapii farmakologicznej uzależnień od alkoholu i opiatów

Poddając rozważaniom nałóg narkotykowy i alkoholizm, warto zwrócić uwagę na zmiany stanu psychicznego po terapii farmakologicznej uzależnień od alkoholu i opiatów. Narkomania oraz uzależnienie od napojów wysokoprocentowych, w zaawansowanym stadium jest źródłem wielu poważnych zmian, zarówno w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Destrukcyjny wpływ używek odczuwalny jest nie tylko w kwestii oddziaływania na ciało, ale również na mózg danej jednostki. Pojawiają się zachowania agresywne oraz psychopatologiczne - notoryczne kłamstwa, mitomania, brak poczucia obowiązku, przedmiotowe traktowania osób z otoczenia itp. Ponadto osoby uzależnione od heroiny czy alkoholu są bardziej skłonne do samookaleczanie się, dokonywania prób samobójczych oraz często popadają w ciężkie stany depresyjne. Terapia farmakologiczna ma na celu nie tylko wyeliminowanie nałogu w jego fizycznej formie, ale także zniwelowanie wpływu narkotyków czy alkoholu na psychikę i zachowanie uzależnionego. Leczenie farmakologiczne alkoholizmu oraz uzależnienia od opiatów pozwala na przywrócenie jednostki do życia w społeczeństwie oraz wyeliminowanie patologicznych zachowań. Można zaobserwować pewną dynamikę zmian w psychice osób, które poddały się leczeniu farmakologicznemu. Polega ona na szybkim złagodzeniu stanów lękowych, zahamowaniu napadów agresji, zmniejszeniu objawów psychopatologicznych oraz polepszeniu ogólnego stanu psychicznego u osób nadużywających heroiny, Brown Sugar czy napojów wysokoprocentowych. Terapia farmakologiczna pozwala na regenerację organizmu oraz wyzwolenie psychiki spod negatywnego wpływu substancji chemicznych.

Zmiany stanu psychicznego po terapii farmakologicznej uzależnień od alkoholi i opiatów - psychiczne wyzwolenie z nałogu

Zdaniem wielu pacjentów, którzy pozytywnie przeszli terapię farmakologiczną, równocześnie połączoną z innymi rodzajami leczenia, np. terapią behawioralną - psychiczne wyzwolenie się z nałogu pozwala na pełny komfort życia. Po pierwsze wzrasta stan motywacji i energii u danej jednostki. Osoba wyzwolona z nałogu alkoholowego czy narkotykowego na powrót ma ochotę do życia i działania. Jest ona zmotywowana do realizowania założonych przez siebie celów. Ich spełnienie daje jej ogromną radość. Ponadto, abstynencja pozwala na powrót do dawnej aktywności zawodowej i spełnianie swoich marzeń czy kultywowanie pasji. Pacjent na nowo odkrywa, że może czerpać satysfakcję ze swojego hobby czy wykonywania obowiązków pracowniczych. Jednostka taka zaczyna snuć plany na przyszłość, wierzy w siebie oraz swoje możliwości, jak również ma nadzieję na lepsze jutro. Rodzą się nowe perspektywy, pojawiają szansę na samorozwój i budowanie utraconego dawniej wizerunku. Osoba po leczeniu farmakologicznym zaczyna panować nad swoimi emocjami i uczy się kontrolowania złości oraz gniewu. W sytuacjach stresowych nie sięga po opiaty czy alkohol, ale radzi sobie z trudnościami na inne sposoby. Wykorzystuje do tego celu techniki relaksacyjne, medytacje czy inne formy odprężenia. Ponadto otwarcie mówi o swoich uczuciach i emocjach, nie obawia się ich identyfikować i głośno je manifestować. Wzmaga się poczucie kompetencji społecznej oraz odpowiedzialności za siebie i swoje czyny. Pacjent zaczyna sobie ufać i odbudowuje relacje z bliskimi. Abstynencja przynosi poczucie ulgi i odprężenia. Pozwala na samoakceptację. Jednostka orientuje się w czasie i przestrzeni, potrafi planować, przewidywać oraz swobodnie dostosowywać się do zachodzących w jej życiu zmian. Ponadto uzależniony wreszcie odzyskuje kontrolę nad własnym życiem, staje się jego głównym autorem. Porzucając nałóg, przestaje być jego niewolnikiem.


Leczenie farmakologiczne ma przemożny wpływ na psychikę pacjenta. Pozwala na powrót cieszyć się egzystencją i życiem w społeczeństwie. Wykorzystanie specyfiku o nazwie Naltrexone pomaga w przywróceniu jednostce życia i radości ze stanu abstynencji.

PL   /   EN   /   DE   /   RU   /   UA