Zwalczyć nałóg, nie otępiać pacjenta

W leczeniu alkoholizmu ważne jest, aby zwalczać nałóg, nie otępiać pacjenta. Zdaniem uczonych możliwe, iż stoimy przed rewolucyjnym odkryciem w dziedzinie farmakologii. Naukowcy uważają, iż wynalezienie leku, który zwalczałby wszystkie rodzaje uzależnień, to tylko kwestia czasu, a może i najbliższa przyszłość. Niestety, nie wiadomo, w jaki sposób medykament ten, oddziaływałby na daną jednostkę i czy faktycznie, pomagałby na każdym typie uzależnienia i we wszystkich jego stadiach. Możliwe, iż mózg człowieka posiada zaprogramowany sztucznie gen uzależnienia. Identyczny dla wszystkich nacji, ras czy płci. Jego nadreaktywność może powodować wpadanie w nałóg i tkwienie w chorobie alkoholowej czy uzależnieniu od opiatów. Naukowcy są zdania, że ludzki mózg zawiera komórki, które wybitnie odpowiadają za rozwój nałogu alkoholowego. Gdyby udało się je zablokować, wówczas pacjent byłby wolnym człowiekiem i mógłby cieszyć się abstynencją do końca swojego życia. Uczeni obawiają się jednak, że specyfik ten może mieć również skutki uboczne, do których należeć będzie zmniejszenie lub całkowita redukcja dotychczasowych „przyjemności" – np. jedzenia czekolady, współżycia seksualnego czy uprawiania sportu. Wiadomym jest, że podczas wykonywania tego typu czynności, uwalniają się w mózgu, takie same substancje, jak w przypadku spożywania alkoholu. Jeśli lek oddziaływałby na wszystkie te kwestie, które do tej pory sprawiały nam wielką satysfakcję, przyjemność i uczucie błogostanu, wówczas jego działanie spowodowałoby znaczne pogorszenie komfortu i jakości życia pacjenta. Dotychczasowe funkcjonowanie stałoby się wyjałowione i pozbawione większego sensu, ponieważ zabrakłoby w nim tak zwanych „zdrowych" przyjemności.

Zwalczyć nałóg, nie otępiać pacjenta – rewolucyjne odkrycia naukOWe w dziedzinie farmakologicznego leczenia alkoholizmu

Zdaniem naukowców, obecna farmakoterapia ma na celu podawanie takich leków chorym, które działają na cały obszar mózgu pacjenta. Celem badaczy jest wynalezienie takiego specyfiku, który zamiast otępiać pacjenta, celowałby tylko w wybrane komórki mózgu, które odpowiadają za powstanie danego uzależnienia. Lokalizacja odpowiednich komórek ma wyeliminować problem, jakim jest zbyt radykalne działanie leków na psychikę osoby, dotkniętej chorobą alkoholową. Polscy naukowcy zaczęli już badania nad wynalezieniem tego typu specyfiku. Zdaniem uczonych poszczególne komórki mózgowe tworzą większe połączenia i w taki oto sposób wpływają na nasz sposób zachowania, gesty i czyny. Trwające badania mają na celu zlokalizowanie komórek, które odpowiadają za wpadanie w alkoholizm i przeanalizowanie ich budowy. Dzięki czemu, kolejna tajemnica mózgu człowieka zostanie wreszcie rozwiązana. A my – pacjenci poznamy, w jaki sposób dochodzi do powstania uzależnienia w psychice konkretnej jednostki. Badania pozwolą także poznać sam proces wchodzenia w uzależnienie alkoholowe i wpływ zmian, jakie powoduje on w obszarze np. płata czołowego itp.


Niewykluczone, że przyszłość przyniesie nam wielką rewolucję naukową. Obecnie w walce z uzależnieniem można skorzystać z dobrodziejstw terapii farmakologicznej i zastosować specyfik o nazwie Naltrexone. To lek rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia. Pozwala wyjść z nałogu alkoholowego oraz cieszyć się stałą abstynencję, bez ryzyka ponownego powrotu do picia, przy pierwszej, nadarzającej się okazji.

PL   /   EN   /   DE   /   RU   /   UA