Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

Definicja ostrego zapalenia trzustki 


Ostre zapalenie trzustki jest stanem zagrożenia życia. Polega ono na zbyt wczesnej aktywacji głównie trypsyny. Towarzyszy mu uszkodzenie okolicznych tkanek a także odległych narządów. Samouszkodzenie (samotrawienie) trzustki wyzwala bardzo silną,  miejscową i uogólnioną reakcję zapalną. Uszkodzeniu ulegają naczynia krwionośne – może to doprowadzić do krwotoku. Uszkodzenia te mogą być nasilone w różnym stopniu, także w stopniu nieodwracalnym.

Przyczyny ostrego zapalenia trzustki

Do najczęściej wymienianych należą: choroba alkoholowa, choroby w zakresie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Czynniki te odpowiadają za około 80% przypadków zachorowań. Do innych przyczyn zapalenia trzustki należą m.in.: przyczyny jatrogenne - komplikacje po zabiegach medycznych, znacznie podwyższony poziom trójglicerydów, nadczynność przytarczyc, urazy jamy brzusznej, wady anatomiczne trzustki, choroby autoimmunologiczne i genetyczne.

Rodzaje ostrego zapalenia trzustki

Występuje w dwóch typach: śródmiąższowe obrzękowe i martwicze zapalenie trzustki. Pierwszy typ dotyczy ok 80-90% chorych. Inna klasyfikacja obejmuje ocenę stopnia ciężkości choroby i rokowania - tzw. klasyfikacja z Atlanty: łagodne, umiarkowane i ciężkie OZT. 

Jaka jest częstotliwość wystęowania ostrego zapalenia trzustki?

Zapadalność waha się w przedziale 10-44 przypadków na 100 tys. ludzi/rok. Obserwuje się wzrost ilości przypadków klinicznych z rozpoznaniem ostrego zapalenia trzustki. Przyczyny dolegliwości mogą się natomiast wiązać ze wzrostem komponenty żółciowej - zwiększenie ilości otyłych pacjentów. Nie bez znaczenia pozostaje coraz łatwiejsza i bardziej dostępna diagnostyka laboratoryjna i zwiększona częstotliwość wykonywania badań enzymatycznych.

Zobacz też:

Zapalenie trzustki objawy