Terapia uzależnień alkoholowych

Alkoholizm jest chorobą, która wymaga podjęcia radyklanych metod leczenia, do których zaliczamy takie, jak terapia uzależnień lublin. Każdy terapeuta uzależnień jest w stanie pomóc pacjentowi, pogrążonemu w nałogu. W mieście lublin leczenie uzależnień od alkoholu odbywa się w naszym, specjalistycznym gabinecie lekarskim, w którym zatrudniony jest terapeuta. Decydując się na alkoholizm terapia lublin, każda osoba pogrążona w nałogu, otrzymuje realną szansę na wyjście nawet z silnego uzależnienia. Profesjonalny terapeuta uzależnień lublin przeprowadza z daną osobą rzetelny wywiad i dobiera dla niej najlepszą formę leczenia. W przypadku silnych i długotrwałych uzależnień lublin zalecane jest skierowanie pacjenta na farmakoterapię przy pomocy nowoczesnych medykamentów. W mieście lublin nasza, doskonała placówka medyczna, specjalizuje się w skutecznym leczeniu uzależnień. Każdy terapeuta w tym mieście może skierować osobę uzależnioną, do naszego gabinetu lekarskiego. To właśnie w tym miejscu odbywa się zasadniczy proces wychodzenia z nałogu. Działając w oparciu o sprawdzone i znane od lat metody oraz posługując się wysokiej jakości farmaceutykami, nasi specjaliści mogą pomóc każdej osobie, która od lat walczy z nałogiem alkoholowym. Z usług gabinetu lekarskiego, w którym zatrudniamy najlepszej klasy specjalistów, skorzystało już szerokie grono pacjentów, nie tylko z województwa lubelskiego, ale i z całej Polski. Metody, stosowane w gabinecie są bezpieczne dla pacjentów, ponieważ opierają się na użyciu legalnych i oryginalnych leków, nie zaś suplementów diety czy też preparatów multiwitaminowych, które absolutnie nie pomagają w leczeniu alkoholizmu.

Terapia uzależnień Lublin – skuteczne metody leczenia alkoholizmu

Jeśli terapeuta uzależnień lublin zauważy, iż sama terapia behawioralna nie przynosi spodziewanych efektów, wówczas powinien zdecydować się na zasugerowanie choremu innego rozwiązania. Farmakologiczna terapia uzależnień lublin jest metodą, która może być stosowana w połączeniu z innymi formami leczenia, organizowanymi przez terapeutę. Nie ma przeszkód, aby terapia psychologiczna została połączona z leczeniem uzależnień lublin przy pomocy takich leków, jak np. Disulfiram. Profesjonalny terapeuta lublin ma świadomość, iż leczenie uzależnień, nie może opierać się tylko na wyborze jednej metody. U alkoholików zdarzają się częste nawroty choroby, dlatego też warto jest połączyć kilka metod, wówczas szanse na całkowity powrót do trzeźwości są wyjątkowo duże, zaś terapeuta uzależnień lublin, może zaliczyć swoje działania do efektywnych. Ważne jest, aby oprócz korzystania z pomocy ośrodków psychologicznych, zostały zastosowane w leczeniu uzależnienia, inne metody, wspomagające wyjście z nałogu, które opierają się na wykorzystaniu farmakoterapii czy medykamentów, powszechnie stosowanych w leczeniu alkoholizmu. Pacjent ma świadomość, iż oprócz wsparcia psychologicznego, otrzymuje także dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi ciągami alkoholowymi, zdarzającymi się nagminnie w sytuacjach stresowych, w czasie przeżywania traumatycznych doświadczeń czy też w chwilach załamania psychicznego. Każdorazowo przeprowadzona alkoholizm terapia lublin daje szanse na wyjście z nałogu, bez uciekania się do całkowitej rezygnacji z życia społecznego czy przymusu przebywania w ośrodku leczenia uzależnień.
Ośrodek leczenia uzależnień w Lublinie

Zwalcz nałóg, by wrócić do normalnej egzystencji

Terapia alkoholowa lublin może opierać się na trzech podestowych metodach – wsparciu psychologicznym, terapii grupowej i farmakoterapii. Tak skoncentrowane uderzenie w problem alkoholowy, to skuteczna pomoc w leczeniu uzależnień lublin. Każdy terapeuta powinien wykorzystać tego typu możliwości, ponieważ eliminują one ryzyko szybkiego nawrotu choroby alkoholowej. Terapeuta uzależnień lublin może współpracować ze specjalistami z naszej palcówki medycznej. W mieście lublin, leczenie uzależnień, polega na współpracy takich osób, jak terapeuta i lekarze specjaliści, zajmujący się farmakologicznymi metodami leczenia alkoholizmu. Osobom, które są zdecydowane na leczenie uzależnień lublin, terapeuta powinien doradzić, alternatywne metody działania, do których można zaliczyć zastosowanie leków, m.in. Disulfiramu. Ważne jest, aby terapeuta miał świadomość, iż leczenie uzależnień lublin przy pomocy metod psychologicznych czy terapii grupowej może przynieść tylko krótkotrwały efekt. W wyniku farmakoterapii pacjent może uczęszczać na zajęcia i brać udział w programach antyalkoholowych, jednocześnie posiadając zabezpieczenie przed nałogiem, jakim jest wszywka alkoholowa. Zabezpiecza go ona przed ewentualnymi próbami powrotu do konsumpcji alkoholu lub też zaniechania przyjmowania leków. Leczenie farmakologiczne jest w stanie pomóc alkoholikowi wyłącznie w momencie całkowitej rezygnacji z napojów wyskokowych, bez względu na czas trwania nałogu. Alkoholizm terapia lublin to droga do trzeźwości. Warto ją rozpocząć w momencie, gdy tylko zauważy się pierwsze symptomy uzależnienia od alkoholu.
Alkoholizm – terapia prowadzona na wielu płaszczyznach

Terapia alkoholowa prowadzona jest w naszym ośrodku w kilku obrębach. W zależności od przypadku konkretnego pacjenta możliwe jest zastosowanie połączenia wszystkich dostępnych u nas metod leczenia lub mocniejsze skoncentrowanie się wyłącznie na jednej z nich. Terapia uzależnień od alkoholu obejmuje m.in. wsparcie ze strony psychologa. Może on pomóc zrozumieć pacjentowi przyczynę, która wywołuje u niego konieczność sięgnięcia po alkohol. Terapeuta uzależnień przeprowadza wywiad, na podstawie którego jest w stanie określić motywację pacjenta, która kieruje nim w czasie powrotu do nałogu. Na podstawie zebranych informacji lekarz jest w stanie zaproponować dostosowany indywidualnie do pacjenta plan terapii i udzielić mu odpowiedniego wsparcia psychicznego. Dysponujemy również innymi metodami, które mogą pomóc przezwyciężyć alkoholizm. Terapia może objąć również leczenie farmakologiczne i zastosowanie środków takich jak np. wszywka alkoholowa. Ponadto możliwe jest również wdrożenie terapii grupowej. Każdą z tych metod dobieramy indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

Terapia uzależnień – jak wygląda nasza współpraca z pacjentem?

Nasz terapeuta uzależnień przede wszystkim stara się zgromadzić od pacjenta jak największą liczbę informacji, która może pomóc w określeniu przyczyny alkoholizmu oraz ustalenia przebiegu całej terapii. Terapia alkoholowa może być u nas przeprowadzana we współpracy z innymi lekarzami działającymi na terenie naszej placówki. Mogą zgłaszać się do nas zarówno pacjenci, u których zaobserwowane zostały dopiero pierwsze objawy mogące wskazywać na uzależnienie od alkoholu, a także osoby, u których kilkukrotnie nastąpił już powrót do nałogu po wcześniej przebytych różnego rodzaju formach leczenia. Terapia uzależnień może zatem wyglądać u nas w różny sposób i przebiegać na wielu płaszczyznach w konsultacji z lekarzami specjalizującymi się w wielu innych dziedzinach. W terapii istotne jest, aby pacjent nie tylko zaprzestał konsumpcji alkoholu na jej czas, ale również zwiększenie szans, aby nie nastąpił nawrót nałogu po jej zakończeniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące przebiegu leczenia w naszym ośrodku.

PL   /   EN   /   DE   /   RU   /   UA