Profesjonalny ośrodek leczenia uzależnień

Alkoholizm to choroba wyniszczająca cały organizm. Nadmierne spożywanie alkoholu osłabia odporność oraz niektóre narządy, w tym wątrobę i żołądek. Jest to także substancja uzależniająca, która powoduje wiele szkód w naszym życiu. Osoba uzależniona coraz częściej szuka okazji do picia, staje się kłótliwa i agresywna i z każdą sytuacją kryzysową potrzebuje większej dawki alkoholu. Jednocześnie pojawiają się luki pamięciowe, czyli tzw. urwany film, moment, w którym zapominamy, jak zachowywaliśmy się pod wpływem. W zaawansowanym stadium chory stawia alkohol na pierwszym miejscu, przed rodziną i pracą, a spożywanie go uniemożliwia wykonywanie codziennych obowiązków. Ośrodek leczenia uzależnień w Lublinie, Meditus, powstał z myślą o osobach walczących ze swoim nałogiem.

Jak wygląda leczenie?

Pierwszym krokiem jest odtruwanie organizmu i nie chodzi wyłącznie o wytrzeźwienie, ale także zniwelowanie skutków ubocznych odstawienia. Na początkowym etapie przeprowadzamy pełne badanie lekarskie – pomiar ciśnienia, tętna, osłuchiwanie płuc i serca oraz morfologia. Na tej podstawie ocenia się stan chorego i dobiera dalszy kierunek leczenia. Istotne jest przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej za pomocą kroplówki zawierającej glukozę, potas, magnez i pakiet odpowiednio dobranych leków zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Za pomocą leków pozwalamy choremu ustabilizować się, dopiero po tym etapie następuje właściwa walka z nałogiem. Psychoterapia w przypadku osób uzależnionych jest koniecznością, bez względu na stopień zaawansowania schorzenia.
Ośrodek leczenia uzależnień w Lublinie

Co czeka na Pacjentów

W organizmie uzależnionej osoby znajduje się wiele toksyn, które należy usunąć. Ośrodek leczenia uzależnień w Lublinie dba o właściwe postępowanie względem chorego. To przypadłość wyniszczająca organizm, dlatego w fazie leczenia należy podać mu szpitalne leki, przywracające homeostazę w organizmie. Pacjent powinien otrzymać również leki uspokajające, przeciwbólowo-rozkurczowe, przeciwwymiotne, przeciwdeliryczne, przeciwpadaczkowe i przerywające ciąg alkoholowy. Stosujemy także wszywki, pamiętając jednak o tym, że jest to wyłącznie element uzupełniający, środek doraźny, ale nie główny lek. Pomoże odstawić alkohol, ale najważniejsze w procesie leczenia uzależnień jest dotarcie do źródła problemu. Zwykle są to zaburzenia psychiczne, traumy, przebyte urazy, śmierć bliskiej osoby, rozstanie lub trudne dzieciństwo. Choć przyczyna schorzenia u każdego pewnie jest inna, sam nałóg przebiega w jednym schemacie i tak samo wyniszcza organizm. Nie tylko wątrobę, jak panuje to w powszechnym przekonaniu, ale również inne narządy, w tym żołądek. Nierzadko problemy alkoholowe połączone ze złym odżywianiem się skutkują powstaniem wrzodów.

Ośrodek odwykowy w Lublinie – terapia dostosowana do potrzeb Pacjenta

Osoby uzależnione bardzo często postępują w podobny sposób, zaniedbując życie towarzyskie, pracę i codzienne obowiązki na rzecz powolnego popadania w nałóg. Wyjście z choroby oznacza więc zmianę swoich długo utrwalanych przyzwyczajeń, a podjęcie leczenia wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony osoby uzależnionej. Nasz ośrodek odwykowy stwarza Pacjentom szansę na leczenie w formie zgodnej z obowiązującymi standardami, zapewniając dostęp do form terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej osoby. O rodzaju prowadzonego leczenia zawsze decyduje lekarz, dobierając odpowiednie leki, a także umożliwiając uzależnionemu spojrzenie na swój alkoholowy problem z właściwej perspektywy. Ośrodek uzależnień zapewnia wszystkim Pacjentom pełną anonimowość. Warto pamiętać, że wczesne wykrycie problemu i poddanie się odpowiedniej terapii może znacznie ułatwić cały proces leczenia. Nasze usługi obejmują wsparcie w zakresie usunięcia odczuwanych fizycznie skutków walki z nałogiem, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla chorych i ich rodzin, a także doradztwo prawne dla wszystkich osób, które przez nałóg popadły w konflikt z prawem.

Ośrodek leczenia uzależnień – oferta Meditus

Zauważane przez osobę uzależnioną oraz jej rodzinę negatywne sytuacje w życiu codziennym, nasilające się konflikty oraz narastająca pokusa sięgnięcia po alkohol powinny sugerować konieczność wprowadzenia zmian w życiu chorego. Osoby uzależnione bardzo często potrzebują pomocy w dostrzeżeniu zarówno własnego problemu, jak i sposobów jego rozwiązania. Podjęcie decyzji o podjęciu walki z nałogiem to bardzo ważny krok w kierunku porzucenia szkodliwej substancji. Poza samym leczeniem, podczas terapii ogromną rolę odegrać może zmiana otoczenia i odcięcie się od bodźców kierujących uzależnionych w stronę nałogu. Ośrodek leczenia uzależnień Meditus posiada niezbędne certyfikaty oraz zgody Ministerstwa Zdrowia dotyczące przeprowadzanych terapii, a także wszystkie pozwolenia umożliwiające prowadzenie gabinetu zabiegowo-diagnostycznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące przebiegu leczenia w naszym ośrodku.

PL   /   EN   /   DE   /   RU   /   UA